054 41 31 69
info@basisschool-dender.be

de buitenruimte.

Onderzoek wijst uit dat buitenspelen tal van voordelen biedt. Kinderen die meer bewegen hebben minder last van overgewicht. Kinderen die actief buitenspelen slapen ook beter. Kinderen die samen buiten spelen ontwikkelen betere sociale vaardigheden. Kinderen die in de natuur buiten spelen zijn over het algemeen genomen gelukkiger. Een krachtig wapen tegen stress, depressie en burnout.

Daarom kiezen wij voor een natuurspeelplaats.

Op onze speelplaats is er een plekje voor iedereen.
Er zijn actieve zones, creatieve zones en rustige plekjes. De wisselende ondergrond en het wisselend reliëf prikkelen de verschillende zintuigen. Er ontstaan onverwachte samenwerkingen tussen kinderen die anders nooit samen spelen, de taken worden spontaan verdeeld, er worden compromissen gesloten en afspraken gemaakt. Op onze natuurspeelplaats is er minder verveling, ruzie en pestgedrag.

Betere fysieke gezondheid.
De fysieke gezondheid van onze leerlingen gaat er op vooruit. Belangrijke motorische vaardigheden worden spontaan geoefend. Fijne motoriek wordt getraind door te prullen met zand, steentjes, takken en twijgen. grove motoriek kan dan weer geoefend worden op de heuvels, boomstammetjes of de klim- en klautertorens. De grillige natuurelementen vragen meer aandacht, concentratie en kunde.

Risicocompetenties verwerven.
Een natuurspeelplaats brengt natuurlijk ook wat risico’s met zich mee. Geen probleem, dat mag! De wetgever geeft prioriteit aan speelkansen. Als het risico aanvaardbaar is en het de speelkansen vergroot, is het toegestaan. Meer nog, het is zelfs waardevol. Door in contact te komen met aanvaardbare risico’s op een plek met toezicht, leren kinderen op een veilige manier risico’s herkennen en er goed mee omgaan. Een ontzettend belangrijke vaardigheid, want risico’s komen kinderen overal tegen: in het verkeer of thuis.
Het grootste risico dat kinderen lopen op onze speelplaats is vuil worden, maar niets dat een warm bad en een wasmachine niet kan oplossen.

translate