054 41 31 69
info@basisschool-dender.be

onze schoolvisie.

GO! Dender is een gemeenschapsschool waarbij het team zich engageert voor ieder kind. We werken aan een totale persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind. Onze aandacht gaat niet alleen uit naar de cognitieve en socio-emotionele ontwikkeling; ook de vaardigheden en attitudes zijn belangrijk. We geven iedereen gelijke kansen. We helpen kinderen die het moeilijk hebben en we zorgen voor voldoende uitdaging voor onze sterke kinderen. Zelfstandigheid bijbrengen is een prioriteit. Onze leerkrachten bereiden de kinderen voor om in de maatschappij te kunnen functioneren. Samen leren, samen leven is dan ook een belangrijk motto.

welkom in de kleuterklas.

In alle kleuterklassen staat bewegend leren centraal. We maken maximaal gebruik van de groene buitenruimte, de ruime en goed uitgeruste sportzaal en het speelleerbos. Met het programma ‘Krullenbol’ stimuleren we de fijne motoriek, van peuter tot derde kleuter. De centrale ligging van de school is een grote troef. We gaan graag op stap in de stad en de ruime omgeving om de leefwereld van onze kleinsten te vergroten.

werking kleuterklassen.

Jules wacht 's morgens zijn vriendjes op in een vernieuwde, ruime peuterklas. Exploreren, experimenteren en bewegen staan hier centraal. In de eerste kleuterklas genieten de kleuters van knusse momenten samen met de klaspop Anna. De juffen bieden uitdagende activiteiten aan die de naaste ontwikkeling van uw kind stimuleren. Een ‘echt’ TIK TAK moment beleven? Het kan hier! Op speelse wijze leren de kleuters heel wat bij over zichzelf en hun naaste omgeving. In de tweede kleuterklas stimuleren we de kinderen enthousiast om de wereld rondom hen te verkennen. De derde kleuterklas sluit nauw aan bij het eerste leerjaar. Dagelijks bereiden we de oudste kleuters voor op hun overstap naar het lager onderwijs aan de hand van aangepaste opdrachten.

werking kangoereklas.

De kangoeroewerking start in de kleuterklas, bij kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. In het eerste en tweede leerjaar wordt er ingezet op een klasinterne werking, er wordt dus in de klas verrijking aangeboden. Vanaf het derde leerjaar wordt er ook een kangoeroeklas buiten de klas aangeboden. De hoogbegaafde leerling sluit aan bij de kangoeroeklas als de binnenklasdifferentiatie onvoldoende blijkt te zijn. Ze komen op deze manier ook in contact met ontwikkelingsgelijken. Tijdens de kangoeroeklas wordt er ingezet op de moeilijkheden die hoogbegaafde leerlingen ondervinden. Dit wordt telkens grondig met de ouder(s) besproken.

werking lagere school.

We zetten in op innovatief onderwijs. Co-teaching helpt om een krachtige leeromgeving te creëren, niet alleen voor leerlingen maar ook voor leerkrachten. Verschillen spelen we uit als een troef: leerkrachten vullen elkaar perfect aan met hun eigen talenten en competenties en fungeren als rolmodel voor het verbindend leren in de klas. Met twee voor de klas staan biedt meer kansen om te differentiëren. Door samen te werken word je sterker!

klasklimaat.

Op onze school vinden wij het als team belangrijk dat kinderen graag goed leren en leven. In de lagere school bieden we kwaliteitsvol onderwijs aan in een positief en veilig klasklimaat waarin elke leerling de kans krijgt om te groeien. We leren de kinderen de touwtjes in handen te nemen zodat ze gemotiveerd en zelfstandig aan de slag kunnen via interactieve werkvormen.

list.

Vanaf de eerste kleuterklas tot en met het zesde leerjaar zetten we in op LIST. Leesmotivatie vormt een belangrijke sleutel tot vloeiend en vlot lezen. Elke schooldag start dan ook met voorlezen en lezen. In de goed uitgeruste schoolbibliotheek kiezen de kinderen een boek volgens eigen interesse en aangepast aan hun niveau.

media.

Media is in onze huidige maatschappij niet meer weg te denken. Het gebruik van een chromebook is dan ook geïntegreerd in tal van leeractiviteiten.

visie scholengroep.

Als scholengroep zetten we actief in op vernieuw(en)de klas- en schoolorganisaties, we bieden geïndividualiseerde groeitrajecten voor elke leerling als beste springplank voor de toekomst. Onze leerkrachten zijn gepassioneerd en engageren zich tot levenslang leren.

We zetten in op verantwoordelijk eigenaarschap van het les- en het leerproces en stimuleren om te ondernemen zowel in de klas als daarbuiten.

We ontwikkelen individuen met oog voor mens en maatschappijen we zetten leerlingen en medewerkers aan om open en onderzoekend in het leven te staan.

We bewerkstelligen een constructief en aangenaam schoolklimaat en waarderen openheid en input van medewerkers en leerlingen. We stellen onszelf en onze werking in vraag met het oog op evolutie en groei.

translate