054 41 31 69
info@basisschool-dender.be

veelgestelde vragen.

De schoolverzekering biedt twee waarborgen:
Een ongevallendekking: deze vergoedt de lichamelijke schade (medische kosten, maar ook een vergoeding in geval van blijvende invaliditeit of overlijden).


Een aansprakelijkheidsdekking: deze vergoedt de schade die derden oplopen door de aansprakelijkheid van de school, leraars, leerlingen en soms zelfs het oudercomité.


De ongevallendekking komt tussen bij elk ongeval met medische letsels, ongeacht of iemand aansprakelijk is. De aansprakelijkheidsdekking vergoedt ook schade die leerlingen aan elkaar toebrengen, op voorwaarde dat er sprake is van een ‘fout’.


Handige tips: 

Geef het ongeval zo snel mogelijk aan bij de schoolverzekering.


Vraag een kopie van de aangifte.
Doe ook aangifte bij uw rechtsbijstandsverzekeraar als iemand mogelijk aansprakelijk is.


Vraag aan de arts een attest van eerste medische vaststellingen en bezorg dit aan de verzekeraar.


Betaal de facturen en bezorg ze aan het ziekenfonds.


Bezorg de bewijsstukken van de kosten en de kwitanties van het ziekenfonds aan de verzekeraar.

Wanneer je vragen hebt over je schoolfactuur kan je je best wenden tot de
administratief medewerker van de school: secretariaat@basisschool-dender.be

Eerste inschrijving? Wacht niet te lang om je kind in te schrijven in een kleuterschool, zeker als het in november of december geboren is. Informeer het best al een eerste keer bij een school als je kind 9 of 10 maanden oud is.

Schoolgaande kinderen? Als je kind in dezelfde school blijft, moet je het niet elk
schooljaar opnieuw inschrijven.

Het afwezigheidsattest bezorg je aan de klasleerkracht van je kind.

Je peuter mag instappen in het regulier onderwijs wanneer het 2,5 jaar geworden is.

Hier kan je de instapdatum berekenen: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

translate