054 41 31 69
info@basisschool-dender.be

de zorg.

Onze school richt zich niet alleen op het verwerven van kennis maar zet ook maximaal in op het ontwikkelen van creativiteit, sociale en culturele vaardigheden. De zorgcoördinator gaat samen met de klasleerkracht(en) op zoek naar geschikte hulp(middelen) om kinderen te begeleiden die het moeilijker hebben met of tijdens het klasgebeuren: meer uitdaging, verbeteren van de werkhouding. We focussen op klasinterne zorg, zowel bij de kleuters als bij de leerlingen van het lager onderwijs. We proberen tegemoet te komen aan de noden van elke leerling want elk kind is uniek. Naast de dagelijkse observaties en evaluaties in de klas plannen de zorgcoördinator en de leerkracht(en) drie keer per schooljaar een overleg. De leerkrachten bereiden zich hierop voor aan de hand van een screening en brengen het welbevinden, de betrokkenheid en de competenties van de leerlingen in kaart.

het clb.

Wanneer de schoolinterne aanpak ontoereikend is, doen we beroep op het CLB, het Centrum voor LeerlingenBegeleiding. Samen met de school en de ouders werkt het CLB indien nodig een persoonlijk leerlingentraject uit. Het CLB werkt samen met de school maar is onafhankelijk, werkt gratis, discreet en vraaggericht. Zowel leerlingen, ouders als scholen kunnen steeds bij het CLB terecht met vragen.
translate