054 41 31 69
info@basisschool-dender.be

peuters - 1ste kleuterklas.

De peuters en de eerste kleuters (2,5 jarigen en 3 jarigen) zitten samen in de klas. De eerste kleuters zijn het voorbeeld voor de peuters, zo leren ze van en met elkaar. De kleuters gaan zelfstandig aan de slag om zichzelf en hun omgeving te ontdekken. De buitenruimte naast de peuter en eerste kleuterklas is voorzien van onder andere een tipi en een moestuinbak. Daar gaan ze samen met de juf op ontdekking in de natuur.

2de kleuterklas.

4 jarige kleuters schuiven door naar de 2de kleuterklas. Hier wordt hard geoefend met taal. Luister- en spreekvaardigheid komen elke dag aan bod via onder meer voorlezen, rijmen en rollenspel. De klas heeft een rechtstreekse toegang tot de open en groene schoolomgeving. Dankzij een groot digitaal bord in de onthaalhoek, wordt er reeds van in de tweede kleuterklas gewerkt aan de ICT vaardigheden.

3de kleuterklas.

Hier oefenen de 5 jarige kleuters reeds abstracte begrippen en concepten. De voorbereiding voor de lagere school neemt toe. De klas heeft een rechtstreekse toegang tot de open en groene schoolomgeving. Ook hier is er een groot digitaal bord aanwezig in de onthaalhoek. Vanaf de derde kleuterklas start de Franse initiatie.
translate